Grundejerforeningen

Om Grundejerforeningen.

Grundejerforeningens formål er :

§ 2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv udadtil og indadtil samt administrere de i deklarationen gældende bestemmelser.
Alle grundejere på Elstedvænge er pligtige medlemmer :

§ 3.1 Pligten til medlemskab påhviler enhver ejer af en eller flere grunde. Ingen, som ikke er ejer af en sådan grund, kan blive medlem af foreningen. Kun en ejer af hver grund kan blive medlem.
De komplette love og vedtægter kan findes på siden Dokumenter.

Grundejerforeningen Elstedvænge er en velfungerende forening med en sund økonomi. Foreningen bestyres af en valgt bestyrelse og generalforsamlingen. Læs mere om økonomi og seneste generalforsamling på siden Dokumenter.

header1

Grundejerforeningen afholder hvert år en generalforsamling. Derudover er der ingen faste arrangementer. Større arbejder inkl. snerydning tilkøbes efter behov. Det tilsigtes dog at afholde en årlig “Oprydningsdag”, hvor den mindre krævende vedligeholdelse af området foretages af grundejerne. Det er en hyggelig ½-dags tid med naboerne, så mød op!

Ligesom store dele af villaområderne i Lystrup er området Elstedvænge udstykket privat af G.A.L. Thorsen i begyndelsen af 70’erne. Der findes stadig en hel del beboere på “Vænget”, der kan fortælle gode anekdoter om den sag 😉

Der er 44 hustande på Elstedvænge.