Tilflytter

Først og fremmest : Velkommen til Elstedvænge.

Vi håber, I vil komme til at befinde Jer godt her, som en hel del af os allerede har gjort i rigtig mange år.

Kasseren vil meget gerne have kontaktnavn, e-mail adresse, indflytningsdato og hus nr., så det administrative arbejde bliver lettere og den årlige opkrævning kommer ud til den rigtige person. Send oplysningerne fra Kontakt.

I opfordres til at deltage i den årlige generalforsamling, hvor I bl.a. vil få mulighed for at møde en række af de beboere, der bor på de øvrige stikveje og høre lidt om hvad der sker i området. Generalforsamlingen er naturligvis også der, hvor fælles arbejder og økonomi besluttes, så alle har en naturlig interesse i at deltage.